Home Apps Shopping คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์
คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ icon

คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์

  • คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ poster คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ screenshot 1 คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ screenshot 2 คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ screenshot 3 คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ screenshot 4 คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ screenshot 5 คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ screenshot 6 คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ screenshot 7

The description of คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านโครงการคนละครึ่ง ออกค่าสินค้าให้ครึ่งหนึ่ง วงเงินคนละ 3,500 บาท จะให้สิทธิประโยชน์ด้วยการร่วมจ่ายค่าสินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปให้ครึ่งหนึ่งของราคาสินค้านั้น ๆ วงเงินคนละไม่เกิน 3,500 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาของโครงการ ให้สามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือคิดเป็นมูลค่าสินค้า 300 บาท ยกเว้น สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และการบริการ โดยจะจ่ายเงินให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
ส่วนเงื่อนไขของผู้ที่จะเข้าร่วม ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 5 ล้านคน ในวันที่ลงทะเบียน โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและเศรษฐกิจในช่วงปลายปี

แอปพลิเคชันนี้เป็นเพียงแอปพลิเคชันแนะนำข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ทราบข้อมูลที่สำคัญอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ การับเงิน 3,500 บาท เท่านั้น ไม่ใช่แอปพลิเคชันสำหรับลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์รับเงิน 3,500 บาท จากรัฐบาลโดยตรง และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับรัฐบาลทั้งสิ้น

Show More

Info Update

คนละครึ่ง รัฐแจกเงิน 3,500 วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1.0.5 Update 2020-12-11 ลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 2 รัฐแจกเงิน 3,500 บาท แนะนำวิธีรับสิทธิ์ง่ายมากๆสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564
0.0
0 total
5
4
3
2
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating review: