Home Apps Events Apollo DMS (FIT)
Apollo DMS icon

Apollo DMS (FIT)

  • Apollo DMS poster Apollo DMS screenshot 1 Apollo DMS screenshot 2

The description of Apollo DMS

DMS là gì?
DMS là phần mềm Quản lý hệ thống phân phối bán hàng dành cho các doanh nghiệp sản xuất và thương mại, nhằm quản lý tối ưu và hiệu quả hệ thống phân phối bán hàng từ trụ sở công ty đến nhà phân phối, từ NPP đến các cử hàng và lực lượng bán hàng trên thị trường.
Mục tiêu:
– Quản lý hệ thống bán hàng hiệu quả và chính xác.
– Kiểm soát được tính tuân thủ kỷ luật của đội ngũ bán hàng.
– Quản lý hiệu quả tồn kho NPP.
– Quản lý thông tin bán hàng theo thời gian thực giúp cấp quản lý có thể đưa ra quyết định hỗ trợ bán hàng nhanh chóng.
– Hệ thống báo cáo được hỗ trợ theo nhiều định dạng khác nhau dựa trên yêu cầu của từng công ty.
Show More

Info Update

Apollo DMS 1.1.7 Update 2020-05-06 Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng
Download https://apkpure.com/apollo-dms-fit/com.anbs.dmsapollo/download?from=details
0.0
0 total
5
4
3
2
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating review: