Home Apps Libraries & Demo TDAService อ่านบัตรประชาชน
TDAService icon

TDAService อ่านบัตรประชาชน

  • TDAService poster TDAService screenshot 1 TDAService screenshot 2 TDAService screenshot 3

The description of TDAService

TDAService คือแอปพลิเคชันฝังตัวที่ทำงานอยู่เบื้องหลังสำหรับการใช้งานร่วมกับ TDAService SDK เพื่อการอ่านบัตรประชาชนไทย
ตัว TDAService ไม่สามารถทำงานได้โดยลำพัง จะต้องใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่พัฒนามาจาก TDAService SDK เท่านั้น
TDAService : A service application for Thai national ID card reading, uses for applications developed from TDAService SDK

โปรดอย่าโหลดแอปพลิเคชันนี้ หากท่านไม่มีแอปพลิเคชันหลักในการอ่านบัตรประชาชน
แอปพลิเคชันนี้จะใช้งานไม่ได้ หากไม่มีแอปพลิเคชันหลัก

หากมีการแจ้งบนหน้าจอว่า ให้ตรวจสอบการอัปเดตหรือติดต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ขอให้ตอบ “ตกลง” จึงจะใช้งานได้ อย่าตอบ “ตรวจสอบซอฟต์แวร์” เพราะจะใช้งานไม่ได้

Thai ID Card Development Kit for Android (TDAService SDK) คือ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์การติตต่อกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด เพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบแอนดรอยด์ให้สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้

คุณสมบัติ
• ใช้งานกับเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด ที่มีคุณสมบัติรองรับ TDA เช่น TDA301BT, TDA2910R และ TDA3310V2
• ใช้กับโปรแกรมภาษา Java
• ใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Android 4.0 ขึ้นไป

ส่วนประกอบของชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ TDA
• เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ด 1 เครื่อง (แบบบลูทูธ หรือแบบ USB แล้วแต่รุ่น)
• แอปพลิเคชัน TDAService
• ซอฟต์แวร์สำหรับการพัฒนา TDA SDK ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งภายในประกอบด้วย
>>> ตัวอย่างแอปพลิเคชัน TDASample (เป็นไฟล์ APK) พร้อม Source Code สำหรับใช้ศึกษาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมแบบง่าย ๆ
>>> ตัวอย่างแอปพลิเคชัน TDADemo (เป็นไฟล์ APK) พร้อม Source Code สำหรับใช้ศึกษาเรียนรู้ API ของ TDA และเป็นตัวอย่างในการศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนสูง
>>> แฟ้ม TDA.jar สำหรับนำไปรวมกับโปรแกรมภาษา Java เพื่อใช้ในการสร้างแอปพลิเคชัน
>>> คู่มือการใช้งาน

คุณสมบัติ
• อ่านข้อมูลตัวอักษรของบัตรประชาชน และรูปถ่ายของเจ้าของบัตร รวม 24 รายการ
• อ่านบัตรประชาชนรุ่นต่าง ๆ ได้ทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน
• ใช้ได้กับเครื่องอ่านทั้งแบบ USB และบลูทูธ พร้อมกัน

เหมาะสำหรับ
• หน่วยงานราชการ, ธนาคาร, รัฐวิสาหกิจ,โรงพยาบาล, ตำรวจ และอื่น ๆ
• หน่วยงานเอกชนที่มีการตรวจสอบบัตรประชาชนก่อนการให้บริการต่าง ๆ เช่นสถานบันเทิง, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจขายตรง และ รปภ.
• ใช้ลงทะเบียนเข้างาน, รับสมัครพนักงาน, ออกงานอีเวนต์

รุ่นผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องอ่านบัตรประชาชนที่ใช้ได้
• TDA301BT (เครื่องอ่านบัตรไร้สาย Bluetooth)
• TDA3310V2 (เครื่องอ่านบัตรขนาดมาตรฐาน แบบ USB)
• TDA2910R (เครื่องอ่านบัตรขนาดเล็กพับได้ แบบ USB)
• เและรุ่นอื่น ๆ ที่เป็น TDA
• ติดต่อซื้อชุดเครื่องอ่านบัตรได้จาก http://www.rd-comp.com

การใช้งาน TDAService
• ติดตั้ง TDAService
• ติดตั้งแอปพลิเคชันหลัก ที่จะใช้งาน
• เสียบเครื่องอ่านบัตรเข้ากับโทรศัพท์มือถือ หรือ เปิดใช้สัญญาณบลูทูธ
• เรียกใช้งานการอ่านบัตรจากแอปพลิเคชันหลัก

คุณลักษณะเฉพาะ TDAService SDK
บัตรประชาชนที่สามารถอ่านได้ : บัตรประชาชนทุกรุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบัน

ข้อมูลที่อ่านได้จากบัตร : 24 รายการ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน, คำนำหน้าชื่อไทย, ชื่อไทย, ชื่อกลางไทย, นามสกุลไทย, คำนำหน้าชื่ออังกฤษ, ชื่ออังกฤษ, ชื่อกลางอังกฤษ, นามสกุลอังกฤษ, เลขที่, หมู่ที่, ตรอก, ซอย, ถนน, ตำบล-แขวง, อำเภอ-เขต, จังหวัด, เพศ, วันเกิด, หน่วยงานที่ออกบัตร, วันออกบัตร, วันบัตรหมดอายุ, เลขหมายคำขอ, รูปถ่ายเจ้าของบัตร

ใช้กับระบบปฏิบัติการ : Android 4.0 ขึ้นไป

คำแนะนำและข้อควรระวัง
• การใช้เครื่องอ่านแบบบลูทูธ อุปกรณ์แอนดรอยด์จะต้องรองรับ Bluetooth 3.0 ขึ้นไป
• การใช้เครื่องอ่านแบบ USB อุปกรณ์แอนดรอยด์จะต้องรองรับ OTG ด้วย
• TDAService SDK ได้สิ้นสุดระยะการสนับสนุนทางด้านเทคนิคตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2562 ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการอยู่ขณะนี้ เป็นเพียงการให้บริการกับแอปพลิเคชันรุ่นเก่า สำหรับโปรเจ็กต์ใหม่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรเปลี่ยนมาใช้ชุดพัฒนา NALib แทน

(R200508)

Show More

Info Update

TDAService 0.0.37S Update 2018-05-15 Fix Bug
0.0
0 total
5
4
3
2
1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating review: